Verstopt van boven en beneden, heeft dat met elkaar te maken? En zo ja, wat was dan eerder, verstopping in het hoofd of in de buik? De praktijk laat dikwijls zien dat kinderen met verstopping in de darmen, vaak piekeraars zijn of doordenkers en dit proberen te verstoppen.

Op zich lijkt het logisch dat hoofd en darmen met elkaar te maken hebben, wanneer we de factor stress nader bekijken. Stress kan een lichamelijke reactie of klacht te weeg brengen, waaronder verhoging van spierspanning en buikklachten. Door het ophopen van zorgen en angsten in het hoofd raakt het hoofd vol. Als er dan niet tijdig wordt ‘geleegd’ (uiten/verwerken van emoties), kan een letterlijke verstopping het gevolg zijn.

Omgekeerd, wanneer er sprake is van verstopping in de buik, kan dat zorgen, angsten en verstopping in het hoofd geven. Bijvoorbeeld bij het kind angst voor ontdekking van vieze broeken. Of gedurende de dag bezig zijn met ophoudgedrag en uitstellen van poepen. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan.

Stress
Wanneer we over zorgen of angst in het hoofd spreken, denk dan bijvoorbeeld aan stress over doorgemaakte zaken/trauma’s. Of aan stress op school, sociaal gebied, gebeurtenissen binnen gezin/familie, vriendjes, 
ziekte binnen familie of bij het kind, te kort aan tijd, sporten, fysieke verschijning, presteren, pesten, hobby’s, aandacht en rust, etc.

Belangrijk om hierin mee te nemen is, dat stress bij ouders het kind ook beïnvloedt. Dan kun je een kind krijgen dat zijn of haar best gaat doen om papa en mama proberen te ontstressen, te ontlasten, vanuit loyaliteit. Of een kind dat zou kunnen gaan denken dat de stress met hem of haar te maken heeft. Buiten de gevoeligheid voor de stress van ouders, het gezin of omgeving, kan het kind zelf ook stress hebben. 

Daarom is het belangrijk om bij een poepprobleem (nadat medische oorzaken uitgesloten zijn en behandelen met laxeermiddelen gestart is), ook breder te kijken en hierin het stressniveau van het kind mee te nemen. Stressgevoeligheid bij kinderen heeft buiten gezins- en omgevingsfactoren, ook vaak te maken met het karakter en mogelijke prikkelgevoeligheid.

Het is vervolgens te begrijpen dat een poepprobleem kan voortduren ondanks behandeling met laxeermiddelen, wanneer de onderliggende shit, stress niet begrepen wordt en voldoende aandacht krijgt. Om goed te (blijven) functioneren, moeten zowel hoofd als buik tijdig geleegd worden van alle opgeslagen ‘shit’.

Wil je meer weten over oorzaken van poepproblemen bij kinderen en hoe deze aan te pakken? Volg dan de online oudertraining. Voor je kind kunnen Het SuperPoeperBoek (gratis bij de online oudertraining) en app SuperPoeper inzicht geven in de werking van het lichaam en het ontstaan van poepproblemen en vooral hoe deze de baas te worden. Heb je meer hulp nodig of wil je overleggen? Boek dan een online consult (via Skype, FaceTime of WhatsApp).