Het is jou en je kind gelukt; poepen lukt op de wc. De continue vieze broeken van je kind hadden te maken met flinke obstipatie door (vooral ongemerkt) ophoudgedrag. De behandeling met laxeermiddel en o.a. consequent naar wc sturen werkte. Jij blij, je kind blij. Maar dan weer wat ongelukjes…poepalarm?!


Poepen gaat goed
Een aantal weken ging het prima, zo goed dat je besloot de laxeermiddelen te minderen of te stoppen. De vieze broeken van je kind zijn verleden tijd en je besteedde er -logisch- minder aandacht aan. Dan opeens heeft je kind een paar plasongelukjes. Je denkt ”Ach, kan gebeuren, was een drukke week”. Daarna zie je wat poepvegen in het ondergoed. Natte windjes of niet goed afvegen? Poepalarm?!

Terugval
Wanneer je kind weken na behandeling van obstipatie, weer last van plasongelukjes of vieze broeken krijgt, wees dan alert.  Natuurlijk kan een ongelukje een keertje gebeuren, net zo als vergeten goed af te vegen of een natte wind. Maar dan hebben we het over uitzonderingen. Dit soort (terugkerende) ongelukjes wijzen meestal op een ongewilde en onbedoelde terugkeer van ophoudgedrag en obstipatie.

Hoe dan?
Het kan zijn dat je kind spannende zaken meemaakt en/of poepen nog niet routinematig gebeurt. Het kan ook zijn dat de verstoorde darm- en blaasfunctie door de obstipatie, nog niet hersteld is. En dat er (te vroeg) geminderd of gestopt is met laxeren, omdat het zo goed leek te gaan. Soms is er nog sprake van onbewust of bewust ophoudgedrag. Door al deze factoren kan het zijn, dat de poep ongemerkt zich weer opgehoopt heeft. Dat kan gemakkelijk gebeuren omdat het laatste deel van de dikke darm door de obstipatie wat verwijd is geraakt.

Geen paniek!
Blijf rustig en bedenk dat zo’n terugval kan gebeuren. Het betekent niet dat het laxeerplan of plan van aanpak niet gewerkt heeft. Geef je kind erkenning, ontschuldig het en leg uit hoe het kan dat plas- en poepongelukjes weer kunnen gebeuren. Voer de laxantia weer op -als je geminderd hebt- of start opnieuw (eerst hoge dosering om de buik goed leeg te maken) met de laxantia als je gestopt bent.

Minderen laxeermiddel
Gebruik de laxeermiddelen een paar maanden, voordat je besluit te gaan minderen. Ga pas minderen met laxeren als je kind uit zichzelf naar de wc gaat of zegt dat hij/zij moet. En als er wekenlang geen plas- en/of poepongelukjes meer plaatsvinden. Minder het laxeermiddel in kleine stapjes, houd het gedrag van je kind in de gaten en check het wc-gedrag. Terugkeer van problemen? Stel de dosering weer bij.

Definitief oplossen?
Merk je dat het bij je kind op en af gaat qua poepen en poepproblemen? Grote kans dat de ware ‘shit’ nog niet boven tafel is gekomen; de werkelijke oorzaak van het poepprobleem. Dan is laxeren vooral symptoombestrijding en adviseer ik je om verder te kijken. De online oudertraining helpt je snel om het poepprobleem van je kind te begrijpen. Een online consult met mij is ook mogelijk.