Kinderen worden steeds vaker later zindelijk! Het is geen uitzondering meer dat kinderen die naar de basisschool gaan, nog niet zindelijk zijn en luiers dragen. Dat wordt bij verreweg de meeste basisscholen niet toegestaan. Met als gevolg paniek en stress bij ouders, kind en school.

Pamperen
Ik hoor en zie met regelmaat dat bijna-kleuters nog flink gepamperd worden door hun ouders of omgeving. Dat gebeurt uit liefde. Bij het slapen gaan nog een fles melk, een speen en luiers dragen overdag. Ouders tillen hun kind nog, voeren eten of kleden hun kind nog volledig aan/uit. Het is de vraag of het kind hier nu behoefte aan heeft, of dat er sprake is van aangeleerd gedrag.

Groot?
Wanneer ouders hun kind als klein blijven zien, behandelen en dus pamperen, dan wordt het onmogelijk voor het kind om zich groot te gedragen. Terwijl dit wel vaak door ouders van het kind verwacht wordt en natuurlijk ook door de basisschool vanaf vierjarige leeftijd. Het is handig als ouders thuis tijdig – voordat de basisschooltijd start – hun kind gaan zien als ‘groot’ en ook zo gaan behandelen.

Baby?
Want luiers overdag voor een (bijna-)kleuter? Het kan het kind een zelfbeeld geven en laten voelen dat het nog een baby en klein is. Immers vooral baby’s krijgen toch een luier om? Dat is met een goede reden, want baby’s zijn nog te klein zijn om naar de wc te gaan. Wat voor luiers geldt, geldt ook voor een speen of fles met speen op oudere leeftijd of optillen etc.

Klein?
Zolang ouders hun wat oudere kind – uit liefde – blijven zien en behandelen wat voor een baby of dreumes gewoon is, gaat het kind geloven dat ouders hem of haar klein vinden. In feite te klein om te vertrouwen op het eigen kunnen van het kind. Voor poepen op de wc of het potje, heeft het kind juist nodig te voelen, dat ouders hem of haar groot genoeg hiervoor vinden.

Luiers
Daar waar vroeger (zestiger jaren) kinderen rond de twee jaar zindelijk werden, is dit nu vaak tegen de vier jaar. Dat pamperen kan daar mee te maken, maar ook andere factoren spelen een rol.

Externe factoren
Papieren luiers zijn verkrijgbaar in alle maten, soorten en prijzen en de absorptiegraad is sterk verbeterd. Er is vaak sprake van twee werkende ouders, waardoor er minder tijd is voor de zindelijkheidstraining. Er is meer druk bij ouders en ze hebben vaak geld voor luiers en kinderopvang. Op de kinderopvang is niet altijd tijd of prioriteit voor een zindelijkheidstraining. Daar waar vroeger kinderen met 2,5 zindelijk moesten zijn, is dit nu pas vanaf 4 jaar verplicht.

Interne factoren
Ouders en kinderen ervaren meer meer prikkels en dus afleiding. Zeker als er ook sprake is van prikkelgevoeligheid zoals voorkomt bij ADHD of autisme. Daardoor is er minder focus en concentratie voor/door ouders en kind. Dat geeft extra stress bij sporten, clubjes, speel/spelafspraken voor kind en ouders. Ook de opvoedingsstijl kan een rol spelen. Opvoeden door ouders gebeurt uit liefde, waarbij door drukte, angst en compensatie van werken, ouders meer toegeeflijk en beschermend handelen. De mate van moeilijk of makkelijk opvoeden heeft ook te maken met het karakter van het kind. Zoals moeite hebben met verandering, een perfectionistische inslag of neiging tot vasthoudgedrag.

School in zicht?
Bij jou ook de basisschool in zicht en geen idee, hoe die vicieuze luiercirkel te doorbreken? Het is ook lastig, vooral omdat ouders bang zijn dat hun kind gaat ophouden met als gevolg buikpijn, obstipatie of vieze broeken. En dan ben je nog verder van huis.

Oplossing!
In de online oudertraining krijg je op overzichtelijke manier uitleg over oorzaken en gevolgen van luierpoepen. Uiteraard met tips en een gestructureerd plan van aanpak. Dit alles via een videotutorial en een digitaal werkboek. Om jou en je kind snel op weg te helpen, krijg je Het SuperPoeperBoek (vooral gericht op luierpoepers) cadeau. Zodat jij je kind kan uitleggen hoe de spijsvertering werkt en hoe poepen het beste gaat op de wc. Ik wens je succes!