Meer dan 100.000 kinderen per jaar hebben last van een poepprobleem, meestal van obstipatie en gevolgen hiervan. De meerderheid van die kinderen is prikkelgevoelig. Kinderen met ASS (autisme spectrum stoornissen) en/of ADHD/ADD zijn prikkelgevoelig. Net als kinderen die hooggevoelig zijn (HSP). Het kind luistert niet naar aandrang en houdt poep op.

Prikkelgevoelig
Kinderen bekend met ASS, ADHD en HSP zijn prikkelgevoelig. Ik beschouw prikkelgevoeligheid als een unieke eigenschap/karaktertrek en niet zozeer als een stoornis. Door het ontbreken van een ‘filter’ komt informatie flink hard binnen en kan het kind angstig, gestresst of onrustig gedrag laten zien. Met als gevolg (spier)spanning en vasthoudgedrag. Een angstig of gestrest kind wil vasthouden aan zaken die hem/haar bekend zijn en veilig voelen. Logisch dat deze kinderen het dan moeilijk vinden om los te laten, te ontspannen. Die kinderen gaan hun poep ophouden.

Ontspannen, loslaten
Naar het toilet gaan en poepen is niets anders dan loslaten, ontspannen. De aandrangprikkel moet werken, gevoeld, herkend worden en naar geluisterd worden, om gemakkelijk te kunnen poepen. Wanneer een kind last heeft van de heftigheid van prikkels in het dagelijkse leven, kan de aandrangprikkel minder prioriteit hebben. Die verminderde prioriteit samen mét verhoogde spierspanning, zorgt voor vasthoudgedrag.

Obstipatie
Dit vasthoudgedrag heeft als gevolg dat poep wordt opgehoopt. En zo ontstaat obstipatie, waarbij opgehoopte ontlasting hard en pijnlijk kan worden. Poepen steeds lastiger wordt en de aandrangprikkel minder goed gaat werken. Daardoor gaat het kind nog meer ophouden. Er kan buikpijn ontstaan, vieze broeken en plasongelukjes of bedplassen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

ASS en obstipatie
In de wandelgangen worden diverse mogelijke redenen gegeven, voor het hebben van poepproblemen zoals obstipatie bij kinderen met ASS. Bijvoorbeeld dat er andere darmbacterieën aanwezig zouden zijn of dat er een tragere darmwerking zou zijn. Maar ook dat weerstand tegen en weigeren van gevarieerd eten/drinken, zorgt voor onvoldoende vezelrijk voedsel en vocht. En de overgang van luier naar wc kan moeilijk zijn.

ADHD en obstipatie
Kinderen met ADHD/ADD hebben vooral problemen in het geven van prioriteiten aan diverse prikkels. Externe prikkels (buitenspelen, tv kijken, gamen) komen harder en heftiger binnen, dan een interne prikkel zoals poep (ook plas) aandrang. Aandrang wordt weggeduwd of genegeerd. Veel prikkels zorgen zorgen voor stress, weerstand, conflicten en uitbarstingen. Ontbrekende vaste structuur/grenzen kunnen een ding zijn.

Ontlasten van emoties
Mijn visie en ervaring is, dat veel kinderen met prikkelgevoeligheid moeite hebben met het verwerken van emoties. Deze worden opgehoopt en dit kan leiden tot innerlijke ontrust, overbelasting en stress. Het kind ontlast zich dan van alle opgeslagen emoties middels internaliserend (angst, neerslachtig, terugtrekken) of externaliserend gedrag (agressie, weerstand, onrustig). Dit kan zorgen voor emotionele uitbarstingen.

Het lijkt of er een verband is tussen het emotioneel ontlasten en fysiek ontlasten. In de praktijk heb ik gezien, dat bij kinderen die leerden zich beter en tijdig te uiten, ook het poeppatroon verbeterde. En omgekeerd; als de buik en ontlasting in beweging waren gekomen, reageerde het kind ook opener en meer ontspannen op prikkels.

Wat helpt?
Om te kunnen poepen is ontspannen, loslaten nodig en te kiezen voor het tijdig luisteren naar de aandrangprikkel. Angst voor poepen of loslaten en keuzestress kan worden weggenomen, door het kind uit te leggen hoe het lichaam werkt. Daarbij is het belangrijk dat het kind weet, dat het kan vertrouwen op zachte ontlasting en dat laxeren bij obstipatie nodig is. Duidelijkheid en rust vanuit ouders helpt hierbij.

App SuperPoeper of Het SuperPoeperBoek kunnen het kind hierbij op weg helpen. Wil jij meer weten over poepproblemen, de do’s en don’ts,  tips voor de oplossing hiervan met een helder stappenplan? Volg dan de online oudertraining. Je krijgt ‘Het SuperPoeperBoek’ er GRATIS bij!