Kinderen die gevoelig zijn, hebben vaak last van stress. Ze kunnen heftig reageren op prikkels, gebeurtenissen, situaties, reacties en emoties. Dat kunnen drukke kinderen zijn, die geen controle over hun emoties  hebben, merkbaar voor iedereen. Maar dat kunnen ook teruggetrokken, stille kinderen zijn, die hun emoties verstoppen, zonder dat deze worden waargenomen.

Gevoelig
Kinderen met poepproblemen hebben vaak een gevoelig karakter, dat leidt tot onzekerheid, (faal)angst en stress. Voor ouders of omgeving is niet altijd goed zichtbaar of herkenbaar dat dit speelt. Een kind volop in de weerstand en gillend, kan net zo gevoelig zijn als een kind dat zich terugtrekt en niets zegt. Gevoelige kinderen zijn meestal een kei in het verstoppen van hun ware emoties, omdat ze bang zijn voor afwijzing of afkeuring. Want ze zijn gevoelig voor de reacties van anderen. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan.

Vasthoudgedrag
Het hoofd raakt vol en verward en dat geeft angst en onzekerheid. Dus gaat het kind (onbewust) op zoek naar veiligheid en laat vasthoudgedrag gezien. Dat wordt meestal begrepen door ouders als een sterke wil. Daar lijkt het ook op, maar het is vaak proberen houvast te vinden. Dat komt voor bij drukke en teruggetrokken kinderen, waarbij de gevoeligheid (voor prikkels, reacties) de oorzaak is. Vasthoudgedrag leidt tot verstopping. 

Verstopping
Verstopping in het hoofd kan zorgen voor verstopping in de buik. Als je kind zich zorgen maakt, wordt het lastig om te luisteren naar poepaandrang. Dus kan er obstipatie ontstaan. Omgekeerd kan verstopping in de buik ook zorgen voor verstopping in het hoofd. Als je kind last heeft van obstipatie, heeft het zorgen over het op tijd poepen en pijn bij poepen en bezig zijn op te houden. 

Ontspannen?
Gevoelige kinderen die last hebben van verstopping in hoofd en buik, hebben of krijgen moeite met ontspannen en loslaten. Dat is wel nodig om tijdig, rustig en helemaal te kunnen uitpoepen. Wil je je kind helpen? Eerste stap is te herkennen en erkennen dat je een gevoelig kind in huis hebt. Wees rustig en positief zonder oordelen en leg uit aan je kind wat een gevoelig karakter kan betekenen in het dagelijkse leven.

Oplossing
Het is belangrijk dat je kind voelt dat het goed is zoals het is, dat zorgt voor stressvermindering. Bijkomende gedachten en gevoelens van onzekerheid, angst, schaamte en schuld kunnen zo gaan afnemen. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen gaat toenemen. Pas dan kan er ruimte en tijd ontstaan voor aandacht aan en focus op de poepprikkel.Meer achtergrondinformatie over poepproblemen, oorzaken, gevolgen en natuurlijk een stappenplan voor het poepprobleem van je kind, vind je in de online oudertraining. Het SuperPoeperBoek krijg je erbij.