Je hebt het advies gekregen dat darmspoelen je kind kan helpen of je hebt er zelf al eens aan gedacht. Omdat de poepproblemen van je kind de spuigaten uitlopen en er geen verbetering is en dit het (sociale) leven van je kind negatief beïnvloedt. Darmspoelen kan een prima hulpmiddel zijn, vooral wanneer er sprake is van medische, organische oorzaken van het poepprobleem en dit niet onder controle te krijgen is. Maar ik betwijfel de positieve werking van darmspoelen, waarbij het gaat om gezonde kinderen met functionele obstipatie (dus zonder medische oorzaak).

Wat is darmspoelen en wanneer?
Wanneer een kind niet op een natuurlijke manier zelf kan poepen, kan darmspoelen een uitkomst zijn. Zoals bij kinderen bij wie sprake is van organische of medische problemen (zoals open rug, ziekte van Hirschsprung of misvorming van de anus), die zorgen voor obstipatie en moeite met poepen. Kort gezegd; bij darmspoelen wordt een katheter ingebracht en via een pomp wordt water in de darm gebracht. Het kind moet dan rustig op de wc blijven zitten totdat het water met de ontlasting eruit komt. Zo heeft het kind geen last van een volle buik, buikpijn en vieze broeken en kan dit dagelijks rust geven aan het kind. En ook wel zelfvertrouwen zonder zorgen over poepbroeken.

Darmspoelen bij obstipatie zonder medische redenen?
Wanneer een kind zich aan het darmspoelen moet overgeven, vraag of zeg je het kind in feite om uit zijn/haar eigen autonomie te stappen, richting afhankelijkheid (van degenen die spoelen en van de darmspoeling zelf). Zoals eerder gezegd, wanneer dit medisch noodzakelijk is, kan dit een geweldige oplossing zijn. Echter bij kinderen die last hebben van obstipatie en/of vieze broeken door bijvoorbeeld ophoudgedrag of geen tijd willen nemen om te poepen, vind ik niet dat het doel altijd dít middel heiligt. De visie van methode SuperPoeper is om het kind juist in eigen autonomie te zetten. Waarbij autonomie verbonden is aan zelf willen, durven en kunnen loslaten. Op het moment dat darmspoelen – hoe begrijpelijk dan ook – wordt ingezet, daar waar misschien nog ruimte is om het kind te leren zelf te poepen, betwijfel ik de positieve kant van het verhaal. Namelijk door het kind afhankelijk te maken, kan het zelfvertrouwen bij het kind juist verminderen. Immers de onderliggende boodschap is; jij kunt niet uit jezelf, op eigen kracht poepen, loslaten, jij hebt hulp nodig!

Tegenstrijdig darmspoelen en autonomie
Je kunt – wat mij betreft – niet aan de ene kant aan een kind zeggen ‘je moet groot zijn, zelf doen en tijdig leren loslaten’ en aan de andere kant dan de volledige autonomie op hetzelfde gebied weg nemen. Dat geeft verwarring en ook angst bij het kind en vraagt een volledige overgave. Natuurlijk geven schone broeken op school zelfvertrouwen aan het kind; geen zorgen meer om vieze broeken. Maar wanneer dit niet op eigen kracht is gebeurd, durf ik te betwijfelen of dit niet een aantasting is van de balans tussen de (ontwikkeling van de) draagkracht en de draaglast. Het kind hoeft (en mag het vaak) niet meer zelf doen; het is een grote vorm van last wegnemen (ontlasten) bij het kind. En draagkracht (en verantwoordelijkheidsgevoel) neemt pas toe, als er balans is tussen hetgeen het kind aangeboden krijgt als last en hetgeen het kind aankan.

Wanhoop ouders en kind!
Ik kan wel goed begrijpen dat er kinderen zijn die met darmspoelen worden belast – of liever gezegd ontlast -, omdat ouders volledig in de wanhoop en er doorheen zitten en dus ook het kind. Mijn praktijkervaring is dat dit gebeurde, als ouders echt niet meer wisten hoe ze de dagelijks vieze broeken op school moesten handelen. En als diverse hulpinstanties het niet gelukt was, om ouders en kind op de rit te krijgen. Darmspoelen was het uiterste ‘redmiddel’, waarbij ik mij afvroeg wie er dan gered moest worden, zonder een oordeel hierover te hebben. Want naast dat het kind letterlijk wordt ontlast, worden ouders vooral figuurlijk ontlast en – laat het duidelijk zijn – dat kan soms echt nodig zijn.

Oplossing obstipatie en vieze broeken
Mij lijkt het de moeite waard om bij een aantal gevallen van darmspoelen, zonder dat er sprake is van medische noodzaak, het stuk focus, begrip, erkenning bij ouders de aandacht te geven en te bezien of ouders zich wel begrepen voelen en de juiste tools krijgen of hebben gekregen. En als dat nog niet gebeurd is, of zij dan wél in staat zullen zijn om met hun kind thuis een slag te kunnen slaan zonder darmspoelen. Methode SuperPoeper en dus de online oudertraining legt de focus en aandacht bij de ouders; omdat ouders de ware en beste kenners van hun kind zijn. Ik heb vertrouwen in ouders en weet – na jarenlange ervaring – dat verreweg de meeste ouders prima in staat zijn, om met de juiste tips, tricks en tools, van hun kind een superpoeper te maken.